top of page
Search

Odė medžiui

Updated: Sep 25, 2022

Paslaptingas medi,

Išaugęs iš žemės gelmių,


Aš kreipiuosi į Tave su prašymu pažinti save.

Galingas medi,

Savo šakomis apglėbi dangų ir leidi gyventi savyje visiems.


Tu priimi visus į savo ramią būti, nes Tu esi namai.

Savo paunksnėje Tu leidi skleistis mažoms širdims ir glostai jas savo žaliąją skraiste.


O nuožmus medi,

Tu leidi tekėti ašarom, klausaisi atodūsių ir leidi vaikščioti po šventą Tavo žemę.


Taikus medi,

Po mano kojomis

Tavo šaknys leidžiasi gilyn į žemę.

Ten ir susitinka mūsų sielos.
9 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page